Αποκατάσταση σεισμόπληκτων κτιρίων απο Ο.Σ.

Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

Ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων:

ΑΡΘΡΟ 1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 
Copyright © 2021. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu